YENİSEY HUKUK İHTİSAS SEMİNERLERİ
(Av. Vehbi Kahveci, Av. Naim Karakaya ve Av Salih Oktar'a teşekkürlerimle )


 1. HİS Mayıs 2020 - Güncel Gelişmeler Işığında İnfaz Hukuku (Naim Karakaya, Feridun Yenisey, 4 Mayis 2020)
 2. HİS Şubat 2020 - Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri (Feridun Yenisey, 14 Şubat 2020)
 3. HİS Aralık 2019
  1. Öğr. Gör. Fahrettin Demirağ -Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karar No. 2018/96
  2. Av. Naim Karakaya -Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Karar No. 2017/1672
  3. Av. Naim Karakaya -Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karar No.2019/441
  4. Öğr. Gör. Abdülkadir Kaya-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala-Türkiye Kararı
  5. Prof. Dr. Feridun Yenisey -Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karar No. 2019/246
 4. 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve Yenisey'in Reform Görüşleri Afiş ( 13 Temmuz 2019)
 5. HİS Haziran 2019: İstinafa Giriş (Karakaya, Nuhoğlu, Oktar, Yenisey)
 6. Ceza Muhakemesinde İstinafa Giriş ve Fotoğraf (14 Haziran 2019)
 7. HİS Mayıs 2019
 8. HİS Nisan 2019 2.Oturum
 9. HİS Nisan 2019 1.Oturum
 10. Illegally Obtained Evidence 2 (Phyllis Cox, Feridun Yenisey, 10 Nisan 2019)
 11. Illegally Obtained Evidence (Phyllis Cox, 8 Nisan 2019)
 12. Illegally Obtained Evidence ( Hande Ulutürk, 5 Mart 2019)
 13. HİS Mart 2019
 14. HİS Şubat 2019
 15. HİS Ocak 2019

Anasayfa