Sunum ve Konuşmalarım

 1. İspat Hukukundaki Güncel Gelişmeler (Prof. Dr. Durmuş Tezcan Armağan Takdimi, 16 Eylül 2019)
 2. CMK StPO Sistemlerin Karşılaştırması (ÖZÜ Hukuk Fakültesi, CMK-StPO Karşılaştırması,3 Kasım 2019)
 3. Pazarlık Usulü (Plea Bargaining) (ÖZÜ Hukuk Fakültesi,CMK-StPO Karşılaştırması, 3 Kasım 2019)
 4. Ceza Muhakemesinin Şeması (ÖZÜ Hukuk Fakültesi, CMK-StPO Karşılaştırması,3 Kasım 2019)
 5. Kanun Yolları (ÖZÜ Hukuk Fakültesi, CMK-StPO Karşılaştırması,3 Kasım 2019)
 6. Mağdur Hakları (ÖZÜ Hukuk Fakültesi,CMK-StPO Karşılaştırması, 3 Kasım 2019)
 7. Soruşturma Evresi (ÖZÜ Hukuk Fakültesi,CMK-StPO Karşılaştırması, 3 Kasım 2019)
 8. İspat Hukuku Açısından Delillerin Rolü (Türkiye Adalet Akademisi, 5 Kasım 2019)
 9. Kamu Davası, Mecburilik ve Takdirilik Sistemler (Türkiye Adalet Akademisi, 23 Kasım 2019)
 10. Önleyici Kolluk (Adalet Bakanlığı, 25 Aralık 2019)
 11. Ceza Usul Hukukundaki Katkılar (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 102 Yaşında Paneli, 10 Şubat 2020)
 12. CMK Uygulamaları:Çapraz Sorgu ve Seri Muhakeme (Bursa Barosu, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Av. Dr. Salih Oktar, Ekim 2019)
 13. Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri (Kayseri Barosu, 4 Ocak 2020)

Anasayfa