BAU-IGUL Yapay Zeka Hukuku

BAU-IGUL Yapay Zeka Hukuku

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü multidisipliner bir araştırma grubu oluşturmuştur. Günümüzde dijital veriler ile çalışan teknolojilerin gelişmesi doğrultusunda gerek ceza hukuku gerekse hukukun diğer branşları açısından ortaya çıkan sorunların incelenmesi hedeflenmektedir. Bu konuda şu ana kadar yapılan toplantı videolarımız ve yayınlarımız aşağıdadır. 

10-11 Temmuz 2020 tarihinde yabancı hukukçuların da katılımıyla Türkiye'de yapay zeka üzerinde çalışan ve yayınları olan bilim insanların bir toplantıda bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

Şirketler Hukuku, Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Nezdinde Korunması (Ayşe Şahin, 21 Mayıs 2020)

Yapay Zekanın Vergi Hukuku Üzerindeki Etkisi ve İşlevi (Gülsen Güneş, 14 Mayıs 2020)

Yapay Zeka Karşısında Kişisel Verilerin Ceza Hukukuyla Korunması (Zeynel Temel Kangal, 4 Mayıs 2020)

Yapay Zeka ve Etik (Şebnem Ahi, Feridun Yenisey, 29 Nisan 2020)

Pandemi ile Mücadelede Yapay Zeka ve Sağlık Teknolojileri (Gökhan Ahi - Nafiz Arıca - Feridun Yenisey, 28 Nisan 2020)

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku (Sinan Altunç, 22 Nisan 2020)

Yapay Zeka ve Hukuki Sorumluluk (Zafer Kahraman, 21 Nisan 2020)

Yapay Zeka Hukuku Toplantısı (10 Nisan 2020)

 

Digitization, Artificial Intelligence and the Law (University of Wuerzburg, 14-15 Mart 2019 )

Genetics, Robotics ve Criminal Law Sypmposium (Bahçeşehir Üniversitesi, 18 April 2014 )

Provolo, Riondato, Yenisey; Genetics, Robotics, Law, Punishment (Padova University Press 2014)

 


 

IGUL Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu'nun sürekli kaynak taramaları ile aşağıdaki kaynak listesi güncellenmektedir. Kaynaklar Max Planck Kütüphanesi'nde araştırmacıların kullanımına açıktır.

Kitaplar

ERSOY, Çağlar, “Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019

Kevin Warwick, Artificial Intelligence: the basics, Routledge 2012

Iyad Rahwan, Guillermo R. Simari ed., Argumentation in Artificial Intelligence, Springer, 2009

Künstliche Intelligenz und Recht im Kontext von Industrie 4.0, 2019

 

Makaleler

AKSOY, Hüseyin Can, Avrupa Birliği Sorumluluk Hukukunda Yeni Bir Özne: Robotlar, II. Av­rupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı –Bildiri Kitapçığı–, 10.05.2018 / ATAUM, Ankara, s. 18.

ALTUNÇ, Sinan, (2019, Ekim) “Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku”

AYDEMİR, Melis, Yapay Zekalı Robotların Ceza Sorumluluklarının Araştırılması, Suç ve Ceza Dergisi 2018 Sayı:4, s. 1-97

BAYAMLIOĞLU, Emre, “Akıllı Yazılımlar ve Hukuki Statüsü: Yapay Zekâ ve Kişilik Üzerine Bir Deneme”, Uğur Alacakaptan’a Armağan Cilt-2, Derleyen Mehmet Murat İnceoğlu, 1.B., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008, s.131-140

DÜLGER, Murat Volkan, Yapay Zekalı Varlıkların Hukuk Dünyasına Yansıması: Bu Varlıkların Hukuki Statüleri Nasıl Belirlenmeli?

DÜLGER, Murat Volkan, Yapay Zeka Teknolojileri ve Veri Koruma Hukuku

DÜLGER, Murat Volkan, Bir Hukuk-Kurgu Denemesi: Yapay Zekalı Varlığın Hukuki Sorum­luluğu Olabilir Mi?

DÜLGER, Murat Volkan, Günümüz Yapay Zeka Teknolojisi ve 'Robot Yargıç/Avukat' Gerçeği

KILIÇARSLAN, Seda Kara, (2019) “Yapay Zekanın Hukuki Statüsü ve Hukuki Kişiliği Üzerine Tartışmalar”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 2019/2, s. 363-389

PEKMEZ, Tuba Kelep, Otonom Araçların Kullanımından Doğan Cezaî Sorumluluk: Türk Hukuku Bakımından Genel Bir Değerlendirme ,Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology 2018; 6(2):173-195

ÖZBEK, C., ÖZBEK, V. Ö., Yapay Zekânın Dâhil Olduğu Suçlar Bakımından Ceza Hukuku Sorumluluğunun Belirlenmesi, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 41, Aralık 2019, Sayfa: 603-622

YÜKSEL, Armağan Ebru Bozkurt, “Robot Hukuku”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 29, Ocak 2017 

YÜKSEL, Armağan Ebru Bozkurt, “Yapay Zekanın Buluşlarının Patentlenmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:6 Sayı:11 s. 585-622 (Haziran 2018)

YETİM, Servet, “Sürücüsüz Araçlar ve Getirdiği / Getireceği Hukuki Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1, s. 128.

ZORLUEL, Mustafa, Yapay Zeka ve Telif Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2019(142) s. 305-353

Gonenc Gurkaynak, Ilay Yilmaz, Gunes Haksever, Stifling artificial intelligence: Human perils, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice (2016)

Carlos María Romeo Casabona “Genetics and biotechnology: an overview of criminal law in a global legal perspective” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Mario Zatti ” Are we truly free?” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Carlo Casonato, Marta Tomasi “Genetics and constitutional rights: perspectives and criticalities” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Emrah Nikerel ”Small DNA, big wonder: an overview of DNA sequencing Technologies” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Gülay Bulut “Law and genetics” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Stefano Canestrari ““Bio-penal law” and issues of beginning of human life” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Adelmo Manna “The prohibition of medically assisted fertilization of heterologous character and the so-called criminal paternalism” ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Lorenzo Pasculli “Genetics, robotics and crime prevention” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Debora Provolo “Protection of personal data and penal instruments to contrast the new forms of genetic discrimination” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Feridun Yenisey “Genetics related regulations in Turkish criminal law and criminal procedure” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Natalya Krylova, Gleb Bogush “Genetics: general overview of Russian criminal law” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Zsolt Szomora “The protection of human genome by means of criminal law in Hungary and related issues on the punishability of incest” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Leonardo Mazza “The new frontiers of criminal law” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Andrea Manfrinati, Rino Rumiati “Morality and immorality: a neuroscientific perspective” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Giuseppe Sartori, Cristina Scarpazza, Pietro Pietrini “The neuroscience of acquired pedophilia: neuroimaging and forensic consideration” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Francesca Zanuso “In search of Mister Hyde. A few reflections on forensic genetics and the penal rationalism” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Roberto E. Kostoris “Genetics, neurosciences and criminal trial: short sparse considerations” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Riccardo Borsari “Neurosciences, genetics and criminal law. Rhapsodic reflections” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Deborah W. Denno “Genetics: overview of United States criminal law” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Óscar Morales García “Genetics. Applications within the Spanish law and criminal proceedings” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Francesco Salerno “International protection and limits to the right to self-determination for the biotechnological strengthening of one’s own person” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Maria Beatrice Magro “Biorobotics, robotics and criminal law” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Paolo Moro “Biorobotics and fundamental rights. Issues and limits of artificial intelligence” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Amedeo Santosuosso “If the agent is not necessarily a human being. Some legal thoughts” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Eric Hilgendorf “Modern technology and legal compliance” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Ugur Tumerdem “Telerobotic surgery: a look back at the dawn of a new era” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Silvio Riondato “Robotics and criminal law (robots, hybrids, chimeras and “technological animals”) ” , D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

Bernhard Jakl, Das Recht der Künstlichen Intelligenz, MMR 2019, 711

Eric Hilgendorf, “Auf dem Weg zu einer Regulierung des automatisierten Fahrens: Anmerkungen zur jüngsten Reform des StVG”, KriPoZ 4, 2017.

Herbert Zech, Künstliche Intelligenz und Haftungsfragen, ZfPW 2019, 198

Maximilian Herberger, „Künstliche Intelligenz“ und Recht NJW 2018, 2825

Thomas F. Gordon, Artificial Intelligence and Legal Theory at Law Schools

Andrew Stranieri, John Zeleznikow, Mark Gawler, Bryn Lewis, A hybrid rule - neural approach for the automation of legal reasoning in the discretionary domain of family law in Australia

Trevor Bench-Capon,Michał Araszkiewicz,Kevin Ashley,Katie Atkinson ,Floris Bex ,Filipe Borges, Daniele Bourcier , Paul Bourgine ,Jack G. Conrad, Enrico Francesconi ,Thomas F. Gordon, Guido Governatori ,Jochen L. Leidner ,David D. Lewis ,Ronald P.,L. Thorne McCarty, Henry Prakken, Frank Schilder, Erich Schweighofer, Paul Thompson , Alex Tyrrell, Bart Verheij , Douglas N.Walton, Adam Z.Wyner, A History of AI and Law in 50 papers: 25 Years of the International Conference on AI and Law

BART VERHEIJ, Dialectical argumentation with argumentation schemes: An approach to legal logic, Artificial Intelligence and Law 11: 167–195, 2003

Donald H. Berman and Carole D. Hafner, The Potential of Artificial Intelligence to Help Solve the Crisis in Our Legal System

EDWINA L. RISSLAND, KEVIN D. ASHLEY, L. KARL BRANTING, Case-based reasoning and law, The Knowledge Engineering Review, Vol. 00:0, 1-4. © 2005, Cambridge University Press

Marshal S. Willick, ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Some Legal Approaches and Implications, AI Magazine Volume 4 Number 2 (1983)

Edwina L. Rissland, Artificial Intelligence and Legal Reasoning A Discussion of the Field& Gardner’s Book, AI Magazine Volume 9 Number 3 (1988)

Ugo Pagallo, Even Angels Need the Rules: AI, Roboethics, and the Law

Romain BOULET, Pierre MAZZEGA, Danièle BOURCIER,  A Network Approach to the French System of Legal codes – Part I: Analysis of a Dense Network

Finale Doshi-Velez,Mason Kortz,Ryan Budish, Chris Bavitz, Sam Gershman, David O’Brien, Kate Scott, Stuart Shieber, James Waldo, David Weinberger, Adrian Weller, Alexandra Wood, Accountability of AI Under the Law: The Role of Explanation

Sjoerd T. Timmer, John-Jules Ch. Meyer, Henry Prakken, Silja Renooij, Bart Verheij, A Structure-guided Approach to Capturing Bayesian Reasoning about Legal Evidence in Argumentation

Mireille Hildebrandt, Law as computation in the era of artificial legal intelligence Speaking law to the power of statistics

Guido Governatori, Marlon Dumas, Arthur H.M. ter Hofstede, Phillipa Oaks, A Formal Approach to Protocols and Strategies for (Legal) Negotiation

Edwina L. Rissland, Jody J. Daniels, A Hybrid CBR-IR Approach to Legal Information Retrieval

E.L. Rissland et al., “AI and Law: A fruitful synergy “, Artificial Intelligence 150 (2003) 1–15

L. WOLFGANG BIBEL, AI and the conquest of complexity in law, Artificial Intelligence and Law (2004) 12:159–180

Corinne Cath et al., Artificial Intelligence and the 'Good Society': the US, EU, and UK approach

Trevor Bench Capon, Argument in Artificial Intelligence and Law, Artificial Intelligence and Law (1997) 5:249–261

HENRY PRAKKEN, AI & Law, Logic and Argument Schemes

Edwina L. Rissland, Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning

L. Karl Branting, Data-centric and logic-based models for automated legal problem solving, Artif Intell Law (2017) 25:5–27

Cannur ERCAN, ROBOTLARIN FİİLLERİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HALLERİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, TAAD, Yıl: 11, Sayı: 40 (Ekim 2019) syf. 19-51

Francisco Andrade ,Paulo Novais,Jose´ Machado,Jose´ Neves, Contracting agents: legal personality and representation, Artif Intell Law (2007) 15:357–373

Marshal S. Willick, CONSTITUTIONAL LAW AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE POTENTIAL LEGAL RECOGNITION OF COMPUTERS AS "PERSONS"

JAAP HAGE, DIALECTICAL MODELS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LAW

L. Karl Branting, An Agenda for Empirical Research in AI and Law

Kevin D. Ashley, Will Bridewell, Emerging AI & Law approaches to automating analysis and retrieval of electronically stored information in discovery proceedings, Artif Intell Law (2010) 18:311–320

S.V. Karelov, M.V. Karliuk, A.G. Kolonin, N.М. Markotkin, D.R. Scheftelowitsch;I.S. Ivanov, Editor-in-Chief, Russian International Affairs Council (RIAC). International and Social Impacts of Artificial Intelligence Technologies. Working Paper No. 44 / 2018

Amalia Amaya, Formal models of coherence and legal epistemology, Artif Intell Law (2007) 15:429–447

Jaap C. Hage et al., HARD CASES: A PROCEDURAL APPROACH

E. DONALD ELLIOTT, HOLMES AND EVOLUTION: LEGAL PROCESS AS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

P. Wahlgren, A General Theory of Artificial Intelligence and Law, in: A. Soeteman (eds.), Legal knowledge based systems JURIX 94: The Foundation for Legal Knowledge Systems, Lelystad: Koninklijke Vermande, 1994, pp. 79-92

Michael Mills, ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAW: THE STATE OF PLAY (2016)

Lawrence B. Solum, Legal Personhood for Artificial Intelligences, 70 N.C. L. Rev. 1231 (1992).

Philip Leith, The Application of AI to Law, At & SOCIETY, VOL. 2, 31-46 (1988) © 1988 Springer-Verlag London Limited

Chris Reed et al., Argument diagramming in logic, law and artificial intelligence, The Knowledge Engineering Review, Vol. 22:1, 1–22. _ 2007, Cambridge University Press

Roff, Heather M. and Moyes, Richard. “Meaningful Human Control, Artificial Intelligence and Autonomous Weapons.”Briefing paper prepared for the Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, UN Convention on Certain Conventional Weapons, April 2016.

Ruth Kannai et al., Modeling the Evolution of Legal Discretion: An Artificial Intelligence Approach, Ratio Juris. Vol. 20 No. 4 December 2007 (530–58)

A. Valente and J. Breuker, Ontologies: the Missing Link Between Legal Theory and AI &Law, in: A. Soeteman (eds.), Legal knowledge based systems JURIX 94: The Foundationfor Legal Knowledge Systems, Lelystad: Koninklijke Vermande, 1994, pp. 138-150

L. Thorne McCarty, AI and Law: How to Get There from Here

Bruce G. Buchanan & Thomas E. Headrick, Some Speculation About Artificial Intelligence and Legal Reasoning, 23 Stan. L. Rev. 40 (1970).

Jack M. Balkin, The Path of Robotics Law, California Law Review Circuit Vol 6. (2015)

Paheli Bhattacharya et al., Overview of the FIRE 2019 AILA Track: Artificial Intelligence for Legal Assistance

Kevin D. Ashley, Teaching Law and Digital Age Legal Practice with an AI and Law Seminar, 88 Chi.-Kent L. Rev. 783 (2013).

Donald H. Berman, Carole D. Hefner, The potential of artificial intelligence to help solve the crisis in our legal system, Communications of the ACM, August 1989

John Zeleznikow, Andrew Stranieri, The Split-Up system: Integrating neural networks reasoning in the legal domain

TÜRE, Sedat ve TOPUZ, Sinan, Yapay Zeka ve Askeri Uygulamalar

 

Çeviri Makaleler

OĞUZ, Serkan, Robotlar Zarara Neden Oluyorsa Kim Sorumlu Tutulabilir

GLESS, Sabine - SILVERMAN, Emily - WEIGEND, Thomas (übersetzt von Serkan Oğuz), Robotlar Zarara Neden Oluyorsa, Kim Sorumlu Tutulabilir? Kendi Kendini Süren Arabalar Ve Cezai So­rumluluk (If Robots Cause Harm, Who Is to Blame? Self-Driving Cars and Criminal Liability), in: Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Band 8, Nr. 23 (Dez. 2017), S. 125-147 

ÇETİN, Selin, AB Yapay Zeka Bildirisi: Hukuk & Robotik, (Çeviri)

FİNCAN, MÜSLÜM, YAPAY ZEKAYA SAHİP VARLIKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU-BİLİM KURGUDAN YASAL TOPLUMSAL DENETİME - The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities, (Çeviri)

 

Çalıştay Raporu

Yapay Zeka Çağında Hukuk Çalıştay Raporu, İstanbul Barosu&Ankara Barosu&İzmir Barosu Ortak Çalıştayı (Ed: Selin Çetin) 2019

 

Yüksek Lisans Tezleri

DEMİR, Esra, Robot Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Tezi, İstan­bul, Bilgi Üniversitesi, SBE, 2017 (yayınlanmamış tez)

 

Anasayfa