Yayınlar

  1. Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği 1998, Sulhi Dönmezer - Feridun Yenisey
  2. Alman Ceza Kanunu Tercümesi, Feridun Yenisey - Gottfried Plagemann
  3. Criminal Law in the Global Risk Society, Feridun Yenisey - Ulrich Sieber (Editörler):
  4. Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Feridun Yenisey - Ayşe Nuhoğlu:I. Baskı İstanbul 2014.
  5. Digitization, Artificial Intelligence and the Law (University of Wuerzburg, 14-15 Mart 2019 )
  6. Genetics, Robotics ve Criminal Law Sypmposium (Bahçeşehir Üniversitesi, 18 April 2014 )
  7. Provolo, Riondato, Yenisey; Genetics, Robotics, Law, Punishment (Padova University Press 2014)
  8. Ceza Hukukuna Giriş( Hans-Heinrich Jescheck - Ulrich Sieber - Feridun Yenisey: 2. Baskı İstanbul 2007)
  9. The Rule of Law in Turkey: Some Procedural Aspects in Criminal Cases (Feridun Yenisey, Studia Juridica 79,2019)
  10. IGUL Yapay Zeka Hukuku Araştırma Grubu Kaynak Listesi

Anasayfa