Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü
ÜSTÜN BAŞARI SINIFI


IGUL 2020 Takvimi
Hocalar
Hocalar ve Hazırlık Öğrencileri
Hocalar ve Öğrenciler
Öğrenciler
 1. Çapraz Sorgu ve Kurgusal Dava

  1. Capraz Sorgu 1 (Feridun Yenisey, 14 Subat 2019)
  2. Çapraz Sorgu 2 (Feridun Yenisey, 1 Mart 2019)
  3. Başkan Duruşma Usulü Öğretiyor (Fahrettin Demirağ, 15 Şubat 2019)
  4. Kurgusal Dava: Rüstem (Feridun Yenisey, 11 Şubat 2019)
  5. Kurgusal Dava (Ahu Ayanoğlu Moralı, 14 Şubat 2019)
  6. Bilimsel Araştırma Metodları (Serkan Köybaşı, 3 Aralık 2018)
  7. Trial Advocacy (Tom Read, 22 Ekim 2018)
  8. Trial Advocacy 2 (Tom Read, 31 Ekim 2018)
  9. Çapraz Sorgu Teknikleri 1 (Tom Read, Hande Ulutürk, 1 Nisan 2019)
  10. Çapraz Sorgu Teknikleri 2 (Tom Read, Hande Ulutürk, 2 Nisan 2019)
  11. Çapraz Sorgu Teknikleri 3 (Tom Read, Hande Ulutürk, 3 Nisan 2019)
  12. Çapraz Sorgu Teknikleri 4 (Tom Read, Hande Ulutürk, 5 Nisan 2019)
  13. Kurgusal Dava Yarışmasına Katılan Takımların Sunumları
 2. Özel Hukuk Sunumları

  1. Seda Öktem Çevik - Kiralananın Devri (28 Kasım 2018)
  2. Öz Seçer - İpotek (4 Mart 2019)
  3. Adnan Deynekli - Hukukta Avukatlık Mesleği (26 Şubat 2019)
  4. Adnan Deynekli - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (27 Mart 2019)
  5. Makaraci Tasinir - Rehni (28 Kasim 2018)
 3. Uzlaştırma Teknikleri

  1. Feridun Yenisey - Uzlaştırma
  2. Neylan Ziyalar - Uzlaştırma Telefon Konuşması
  3. Neylan Ziyalar - Uzlaştırma Telefon Konuşması
  4. Neylan Ziyalar -Uzlaştırma Açılış Konuşması
  5. Michael Kilchling, Feridun Yenisey - Mağdur Hakları 1 (12 Nisan 2019)
  6. Michael Kilchling, Feridun Yenisey - Mağdur Hakları 2 (12 Nisan 2019)
 4. İleri Avukatlık Hukuku: Temel İlkeler

  1. Köksal Bayraktar - Hukukun Üstünlüğü (20 Şubat 2019)
  2. Durmuş Tezcan - Avukatlık ve İnsan Hakları (1 Mart 2019)
  3. Durmuş Tezcan - AİHM'de Duruşma (15 Şubat 2019)
  4. Korkut Kanadoğlu - Avukatlık ve Anayasa (27 Şubat 2019)
  5. Aziz Can Tuncay - Hukuksal Etik ve Yargı Etiği (27 Şubat 2018)
  6. Aziz Can Tuncay - Yargı Etiği (19 Kasım 2018)
  7. Salih Oktar - Avukat Etigi (19 Kasim 2018)
  8. Ayça Özok Ener - Avukatlık Meslek Kuralları (1 Mart 2019)
  9. Tamer Şahin - Metodoloji (27 Şubat 2019)
  10. Fatih Selami Mahmutoğlu - Hukuka Aykırı Deliller (6 Mart 2019)
  11. Neylan Ziyalar - İletişim Becerileri ve Beden Dili (26 Şubat 2019)
 5. İleri Avukatlık Hukuku: Avukatlık Sözleşmesi, Bürosu ve Dava Stratejisi

  1. İfaket Aydemir - Avukatlık Sözleşmesi (27 Şubat 2019)
  2. Güngör Ciğerli -Hukuk Ofisi Yönetimi (2 Mayıs 2019)
  3. Naim Karakaya, Salih Oktar - Dava Stratejisi (13 Kasım 2018)
  4. Berra Besler - Dava Stratejisi 1 (25 Şubat 2019)
  5. Berra Besler - Avukatlık Stajı (27 Şubat 2019)
  6. Berra Besler - Dava Stratejisi 2 (14 Kasım 2018)
  7. Berra Besler - Dava Stratejisi 2 (13 Şubat 2019)
 6. Uygulamalı Ceza Avukatlığı

  1. Köksal Bayraktar - İleri Avukatlık Hukuku (14 Kasım 2018)
  2. Vehbi Kahveci - İleri Avukatlık Hukuku (14 Kasım 2018)
  3. Önder Öztürel - Bir Ceza Davasının Anatomisi(5 Aralık 2018)
  4. Önder Öztürel - Çevre Ceza Hukuku (12 Kasım 2018)
  5. Aynur Tuncel Yazgan - İddianame ve Dava Dilekçesi (26 Şubat 2019)
  6. Muhittin Köylüoğlu - Bir Ceza Avukatı (15 Şubat 2019)
  7. Yurdakul Önel - Uygulamada Avukatlık (2 Mayıs 2019) Bakilacak
  8. Alim Mert - Soruşturma Evresinde Müdafi (1 Mart 2019)
  9. Işıl Soylu - Avukata Karşı İşlenen Suçlar (2 Mayıs 2019)
  10. Nazlı Tanburacı - Meslekte Uygulama (2 Mayıs 2019) (Bakılacak)
  11. Johanna Rinceanu, Feridun Yenisey, Almanya'da Müdafinin Rolü (7 Mart 2019)
  12. Salih Oktar - Mukayeseli Ceza Muhakemesi (11 Mart 2019)
  13. Can Çalıcı, Neylan Ziyalar - O.J. Simpson Davası (13 Mart 2019)
 7. İdari Davalar ve Vergi Hukuku

  1. Sadettin Yaman - İdari Davalar (20 Şubat 2019)
  2. Ahmet Yayla - İdari Davalara Hazırlık (20 Şubat 2019)
  3. Gülsen Güneş - Vergi Hukuku (15 Nisan 2019)
 8. Hukukçunun Sosyal Yönü

  1. Kenan Erzurum - Hukukçuların Okuması Gereken Kitaplar (18 Nisan 2019)
  2. Orhan Şener - Klasik Müzik ve Hukukçu (18 Nisan 2019)
 9. Hukukçular İçin İngilizce

  1. Özgür Bayram - Legal English 1 (29 Mart 2019)
  2. Özgür Bayram - Legal English 2 (8 Mart 2019)
  3. Özgür Bayram - Legal English 3 (1 Mart 2019)
 10. Yurt Dışı Etkinlikler

Anasayfa